Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 239 Valtuustoaloite talouden ja elinvoiman kehittämisohjelman laatimiseksi

MliDno-2021-3819

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Minna Pöntinen esitti 4.10.2021 valtuustoryhmien puheenjohtajien valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet valtuustoryhmien puheenjohtajat haluamme, että Mikkeliin laaditaan

TALOUDEN JA ELINVOIMAN KEHITTÄMISOHJELMA

Ohjelman tavoitteena tulee olla Mikkelin

  • kuntien välisen nettomuuton kääntäminen positiiviseksi
  • edunvalvonnan vahvistaminen
  • työttömyysprosentin kääntäminen laskuun
  • työvoiman saatavuuden vahvistaminen tulevaisuudessa
     

Mikkelissä 4.10.2021

Minna Pöntinen
Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kirsi Olkkonen
Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja

Armi Salo-Oksa
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Satu Taavitsainen
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Sami Järvinen
Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja

Liisa Ahonen
Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Anna Reponen
Liike Nyt valtuustoryhmän puheenjohtaja"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.1.2022 § 10 päättänyt periaatteesta, että keväällä 2022 valmisteltavat Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma yhdessä strategisten toimenpideohjelmien kanssa on vastaus valtuustoryhmien puheenjohtajien aloitteeseen ”Valtuustoaloite talouden ja elinvoiman kehittämisohjelman laatimiseksi”.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.3.2022 § 44 hyväksynyt keväällä valmistellun Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman ja kokouksessaan 25.4.2022 § 52 hyväksynyt keväällä valmistellut strategiset toimenpideohjelmat. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen valtuutettu Minna Pöntisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että asian palautetaan uudelleen valmisteluun annettujen valmisteluohjeiden mukaisesti.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.