Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 238 Kaupunginjohtajan vuosilomaloma 2022

MliDno-2022-2336

Valmistelija

  • Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2021-31.3.2022 on 38 päivää.  Tämän isäksi kaupunginjohtaja Halosella on pitämättä lomavuoden 2021 vuosilomaa 11 päivää. 

Kaupunginjohtaja Halonen esittää lomavuoden 2021 vuosilomapäivien vahvistamista ajalle 11.-25.7.2022 (11 päivää) ja lomavuoden 2022 lomapäivien vahvistamista ajalle 26.7.-7.8.2022 (9 päivää).

Lomavuoden 2022 vuosilomaa jää myöhemmin vahvistettavaksi 29 päivää.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, siiskonen.pirjo@gmail.com

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosiloman seuraavasti:

11.-25.7.2022 (11 päivää, lomavuosi 2021) ja
26.7.-7.8.2022 (9 päivää, lomavuosi 2022).

Lomavuoden 2022 vuosilomaa jää myöhemmin vahvistettavaksi 29 päivää.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginjohtaja, kaupunginjohtajan sihteeri

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.