Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Kaupunginjohtajan päätökset tiedoksi

Kuvaus

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 15 Reijo Turkin siirtäminen Mikkelin vesiliikelaitoksen vesihuoltopäällikön tehtävään 1.7.2022 lukien, 23.05.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, siiskonen.pirjo@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.