Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Muut asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Ristiinan alueella on jouduttu järjestelemään uudelleen kolmen koulukuljetusreitin kuljetukset, koska reiteillä toiminut kuljetusyritys on ilmoittanut, ettei enää pysty hoitamaan kyseisten reittien koulukuljetuksia.

Asian kiireellisyyden takia kevään kuljetukset on tilattu aiemmassa kilpailutuksessa mukana olleilta palveluntuottajilta.

Kevään aikana kyseiset reitit kilpailutetaan uudelleen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.