Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Johtava rehtori
Hankintapäätökset:
§ 2 Videoneuvottelulaitteiston ja oheislaitteiden hankinta Mikkelin lukiolle sidosyksikköhankintana ATEA Oy:ltä hankintahintaan 6 971,10 e (alv 0%), 08.12.2020

Opetusjohtaja
§ 3 Teknisen työn laserleikkurin hankinta Ristiinan yhtenäiskouluun 11 312 euroa, 30.11.2020
§ 4 Kalusteiden hankinta Kalevankankaan kouluun Isku Interiorilta hintaan 13 879 euroa, 02.12.2020
§ 6 Höyläpenkkien hankinta Rantakylän yhtenäiskouluun Skoleman Oy:lta hintaan 5 670 euroa, 09.12.2020

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 252 Viinikainen Piia, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan sijaiseksi Sannan päiväkotiin ajalle 3.12.2020 - 31.7.2021, 01.12.2020
§ 253 Kyllönen Marjo, palkkaaminen varhaiskasvatuksen avustajaksi varhaiserityiskasvatukseen Naisvuoren päiväkotiin ajalle 28.12.2020- 31.7.2021, 30.11.2020
§ 254 Aninko Susanna, palkkaaminen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään Tikanpellon päiväkotiin ajalle 30.11.2020-31.7.2021, 01.12.2020
§ 256 Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Liisa Riittinen, työajan muutos 1.1.2021 lukien, 01.12.2020
§ 257 Varhaiskasvatuksen opettaja Essi Lång, työajan muutos ajalle 1.1.- 31.5.2021, jatko , 01.12.2020
§ 258 Kurki Kimmo, jatkaminen Tuukkalan päiväkodin johtajan tehtävässä ajalla 1.12.2020 - 31.1.2021, 03.12.2020
§ 268 Siikonen Anneli, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään Otavan päiväkotiin 4.1.2021 lukien , 09.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.