Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Naisvuoren, Lähemäen, Saksalan ja Kalevankankaan päiväkotien aukiolojen muutokset 1.8.2021 alkaen

MliDno-2020-2128

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallituksen 22.6.2020 § 231 päätöksen Talous- ja tulevaisuusohjelman (Tatu) johdosta varhaiskasvatuksen Tatu-alatyöryhmä valmisteli vuorohoidon ja laajennetun varhaiskasvatuksen keskittämisen.

Laajennetun varhaiskasvatuksen ja vuorohoidon keskittäminen on käsitelty 19.11.2020 § 123 kasvatus- ja opetuslautakunnassa, 30.11.2020 § 394 kaupunginhallituksessa ja 7.12.2020 § 114 kaupunginvaltuustossa.

Kaupungin hallintosäännön 31 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan erityinen toimivalta 3. kohdan mukaan lautakunta päättää varhaiskasvatusoikeuden laajuuden periaatteista sitä koskevan erityislainsäädännön sekä kaupunginvaltuuston linjaamien periaatteiden puitteissa.

Keskitettäessä vuorohoitoa ja laajennettua varhaiskasvatusta, päiväkotien aukioloajat muuttuvat seuraavasti:

 Kalevankangas    klo 5.30-20.00 > 6.30-17.00
 Naisvuori   klo 6.00-22.00 > 5.00-23.00
 Saksala  klo 5.00-23.00 > 6.30-17.00
 Lähemäen Lastentalo   klo 5.30-19.00 > 5.30-20.00

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää muuttaa päiväkotien aukioloaikoja 1.8.2021 alkaen:

 Kalevankangas    klo 5.30-20.00 > 6.30-17.00
 Naisvuori   klo 6.00-22.00 > 5.00-23.00
 Saksala  klo 5.00-23.00 > 6.30-17.00
 Lähemäen Lastentalo   klo 5.30-19.00 > 5.30-20.00

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Juha Hakkarainen esitti Hanne Vainion ja Petri Tikkasen kannattamana ”Esitys Kalevankankaan, Saksalan, Naisvuoren ja Lähemäen päiväkotien aukioloajat säilyvät nykyisellään. Laadukkaat perheitä lähellä olevat varhaiskasvatuspalvelut luovat Mikkelin elinvoimaisuuden pohjan. Saksalan laajennettu aukiolo palvelee teollisuudessa, kaupan alalla, kuljetus alalla ja terveydenhuollossa vuorotyötä tekeviä vanhempia. Lapsen etu on saada olla tutussa hoitopaikassa. Toimivaa ei pidä rikkoa. Esitän, että Saksalan, Naisvuoren ja Lähemäen päiväkodit säilyvät nykyisellään laajennetun aukioloaikojen päiväkoteina seuraavasti: Kalevankangas klo 5.30-20.00 Naisvuori klo 6.00-22.00 Saksala klo 5.00-23.00 Lähemäen Lastentalo klo 5.30-19.00.”

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Juha Hakkarainen on tehnyt esittelijän esityksestä poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Juha Hakkaraisen esitystä äänestävät Ei. Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kahdeksan (8) Jaa-ääntä (Taina Harmoinen, Eero Aho, Harri Haavikko, Janne Strengell, Jenni Kolmisoppi, Kirsi Pokkinen, Jenni Oksanen ja Vesa Nessling) ja kolme (3) Ei-ääntä (Petri Tikkanen, Hanne Vaino ja Juha Hakkarainen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty lautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Eriävä mielipide

  • Juha Hakkaraisen eriävä mielipide: 
    Esitys Kalevankankaan, Saksalan, Naisvuoren ja Lähemäen päiväkotien aukioloajat säilyvät nykyisellään. Laadukkaat perheitä lähellä olevat varhaiskasvatuspalvelut luovat Mikkelin elinvoimaisuuden pohjan. Saksalan laajennettu aukiolo palvelee teollisuudessa, kaupan alalla, kuljetus alalla ja terveydenhuollossa vuorotyötä tekeviä vanhempia. Lapsen etu on saada olla tutussa hoitopaikassa. Toimivaa ei pidä rikkoa. Esitän, että Saksalan, Naisvuoren ja Lähemäen päiväkodit säilyvät nykyisellään laajennetun aukioloaikojen päiväkoteina seuraavasti: Kalevankangas klo 5.30-20.00 Naisvuori klo 6.00-22.00 Saksala klo 5.00-23.00 Lähemäen Lastentalo klo 5.30-19.00.

Tiedoksi

Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, Kalevankankaan, Naisvuoren, Saksalan ja Lähemäen päiväkotien johtajat, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.