Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Muut asiat

Päätös

Ei ollut.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.