Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Eron myöntäminen Heidi Särkälle kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

MliDno-2017-1222

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto myöntää Heidi Särkälle hänen pyytämänsä eron kasvatus-​ ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Heidi Särkälle ja valitsi hänen sijaansa kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäseneksi maankäytön asiantuntija, DI Jenni Oksasen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.