Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Muut asiat

Kuvaus

Kaupunginorkesterin pääkapellimestari Erkki Lasonpalo esittäytyy hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että pääkapellimestari Erkki Lasonpalo oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.