Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Liikuntapalveluiden tunnustuspalkinnot 2021

Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki (621/1999) 6.1 § 8 kohta