Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokoukset 2022

MliDno-2021-4529

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistysjohtaja on laatinut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksista ehdotuksen kokousaikatauluksi ajaksi 1.1.2022 - 31.8.2022.

Kokouspaikka on lautakuntien kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa, pandemiatilanteen jatkuessa varataan mahdollisuus pitää kokoukset Teams-kokouksina. Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita. Kokouspaikkaan ja aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.

Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta on hyvä ilmoittaa myös listatiimille ja kokouksen sihteerille.

Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoina muut viranhaltijat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, että kokoukset ajalla 1.1.2022 - 31.8.2022 pidetään keskiviikkoisin seuraavasti: 26.1. (päätetty aiemmin), 23.2., 30.3., 27.4., 25.5., 15.6. ja 24.8.2022.

Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin muutos käsittelyjärjestykseen,​ jonka mukaan tämä pykälä käsiteltiin pykälän 113 (Etelä-Savon Urheilugaala, Vuoden liikuttaja- palkinto 2021) jälkeen.

Tiedoksi

Listatiimi, vahtimestarit

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.