Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 6.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Hakkarainen ja Veikko Puustinen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.