Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 6.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pelastuslautakunnan ilmoitusasiat 2022 / Etelä-Savon pelastuslaitos

MliDno-2022-497

Valmistelija

  • Tuomo Halmeslahti, pelastuspäällikkö, Tuomo.Halmeslahti@espl.fi

Kuvaus

Pelastuslautakunnalle tiedoksi tulleet asiat:

  • ISAVI päätös 28.4.2022 (ISAVI/32/2022) Etelä-Savon pelastuslaitoksen suorituskyky savusukellusta vaativissa pelastustehtävissä.
  • Öljyntorjuntahakemus 2021
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Esitys 28.4.2022. Etelä-Savon pelastuslaitos, öljyvahinkojen torjunta, korvaushakemukset v. 2021 (ESAELY/472/2022)
  • Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen ilmoitus velkojille ja sopimusosapuolille sen vastuulle siirtyvistä velvoitteista 1.1.2023 lukien.
  • Voimaanpanolain 38 § mukainen ilmoitus Pohjois-Savon hyvinvointialueelta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Halmeslahti, pelastuspäällikkö, Tuomo.Halmeslahti@espl.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.