Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 6.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Avustushakemus - Mäntyharjun palomiesyhdistys ry

MliDno-2022-4816

Valmistelija

  • Tuomo Halmeslahti, pelastuspäällikkö, Tuomo.Halmeslahti@espl.fi

Kuvaus

Mäntyharjun palomiehet ry on hakenut pelastuslaitokselta 4000 € avustusta covid 19 aiheuttamiin tulonmenetyksiin, perustuen lähinnä pelastuslaitoksen rajoituksiin paloasematilojen käytöstä. Kyseinen palomiesyhdistys on henkilökunnan virkistystoimintaa ylläpitävä yhdistys, minkä toiminta on sinänsä merkityksellistä, mutta sillä ei ole suoranaista kytköstä varsinaiseen pelastustoimintaan. Kyseisen yhdistyksen on ollut lupa käyttää omaan varainkeruuseensa pelastuslaitoksen tiloja ja myös kalustoa. Covid 19 tuomat rajoitukset ovat koskeneet pelastuslaitoksen kaikkia toimipaikkoja ja sillä on toki ollut kyseisiä vaikutuksia myös kaikkien alueen palomiesyhdistysten ja vpk:n varainhankintaan. Pelastuslaitoksen ei ole perusteltua maksaa kyseisistä rajoituksista johtuvia varainhankinnan alenemia yksittäiselle yhdistykselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Halmeslahti, pelastuspäällikkö, Tuomo.Halmeslahti@espl.fi

Hakemus hylätään kokonaisuudessaan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.