Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

 

Vesilaitoksen johtajan päätökset edellisen kokouksen jälkeen:

 

Vesilaitoksen johtaja
Hankintapäätökset:
§ 11 Mikkelin Vesiliikelaitoksen vesihuoltoverkostojen maanrakennustyöt ja varallaolo 2022, 18.08.2021
Maksuhuojennukset:
§ 6 Jätevesimaksusta vapauttaminen, 13.08.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Rouhiainen, rr.rouhiainen@gmail.com

Koska vesilaitoksen johtajan päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.