Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Mikkelin Vesiliikelaitoksen talouden seuranta 7/2021

MliDno-2021-3360

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Esitellään Vesilaitoksen talouden toteuma ja ennuste heinäkuun 2021 tilanteessa. Jätevesien johtaminen ja käsittely Metsä-Sairilan puhdistamolla aloitettiin 18.5.2021 operaattorin ja työmaaorganisaation yhteistyönä. Puhdistamon käyttöönottovaihe päättyi työmaaorganisaation osalta 24.6.2021. Työmaan loppunrakentamiseen ja käyttöönottovaiheeseen sisältyi kuluja, mm. paloilmoitinjärjestelmän suunnittelu ja hankinta, joita ei ole huomioitu talousarviovaiheessa. Arvio lisäkuluista on esitetty maaliskuu 2021 seurannassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Lisäksi vesiliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa puhdistamon loppuvaiheen rakentamiseen ja käyttöönottovaiheeseen 1 600 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Tilintarkastaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.