Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Ote kaupunginhallituksen päätöksestä 9.8.2021 § 285 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset; Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta 8.7.2021, kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.
  • Ote kaupunginvaltuuston päätöksestä 16.8.2021 § 109 Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan vaali 2021-2025
  • Ote kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä 24.8.2021 § 120 Edustajan ja mahdollisen varaedustajan nimeäminen Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.