Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 8.7.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

 

Vesilaitoksen johtajan ja verkostopäällikön päätökset edellisen kokouksen jälkeen:

 

Verkostopäällikkö
Muut päätökset:
§ 1 Oman auton käyttöoikeuden myöntäminen työtehtävissä/ Riikka Turkki, 10.05.2021

Vesilaitoksen johtaja
Hankintapäätökset:
§ 3 Hankintapäätös, Hanhikankaan pumppusalin putkistoasennukset, 24.02.2021
§ 4 Vesimittareiden ja mittaritarvikkeiden hankinta kaudelle 2021-2022, 25.02.2021
§ 5 Sataman jätevesipumppaamon SA-keskuksen päivitys, 16.04.2021
§ 6 Mart-Heikkilän ja Karilantien jätevesipumppaamojen SA-keskusten päivitys, 16.04.2021
§ 7 Launialan jätevesipumppaamon AU-keskuksen päivitys, 16.04.2021
§ 8 Kinnarin jätevesipumppaamojen SA-keskusten päivitys, 16.04.2021
§ 9 VIVO Mipu käyttölisenssi ja laitekantapäivitys, 01.06.2021
§ 10 Alasinpolun vesihuollon saneerausurakka, 03.06.2021
Muut päätökset:
§ 1 Korvaus vesijohtovuodon kustannuksista, 15.04.2021
§ 2 Oman auton käyttöoikeuden myöntäminen työtehtävissä/ Päivi Luukkonen, 27.04.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, korhosen.tapani@gmail.com

Koska vesilaitoksen johtajan ja verkostopäällikön päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.