Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 8.7.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, korhosen.tapani@gmail.com

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Nalle Velling ja Raili Pöyry.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.