Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 8.7.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamohankkeen seurantaryhmän toiminnan päättyminen ja hankkeen toteuma

MliDno-2020-861

Valmistelija

 • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 23.4.2020, §17, perustaa puhdistamohankkeelle seurantaryhmän. Johtokunta teki seuraavan ehdotuksen seurantaryhmään jäseniksi:

 • Tapani Korhonen , vesiliikelaitoksen johtokunta, pj.
 • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja
 • Anne Korhola, vesiliikelaitoksen johtokunta, vpj.
 • Arto Seppälä, kaupunginhallitus, pj.
 • Armi Salo-Oksa, kokoomuksen valtuustoryhmä, pj.
 • Pekka Pöyry, keskustan valtuustoryhmä, pj.
 • Pekka Heikkilä, kaupunkiympäristölautakunta, pj.
 • Petri Pekonen, seudullinen ympäristölautakunta, pj.
 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja.

Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamohankkeen seurantaryhmä muodostettiin johtokunnan esityksen mukaisena. Seurantaryhmän tehtäväksi asetettiin rakennushankkeen toteutumisen, talouden ja aikataulun seuranta.

Seurantaryhmä piti kokouksia yhteensä 12 kappaletta, joista viimeisin puhdistamolla rakentamisvaiheen valmistuttua 23.4.2021. Loppukokouksessa seurantaryhmä käsitteli toiminnastaan laaditun loppuraportin (Liite) ja totesi tehtävän tulleen suoritetuksi ja toiminnan päättyneeksi. Raportointia sovittiin täydennettäväksi hankkeen loppukustannusten osalta kesäkuun loppuun. Hankkeen kumulatiiviset kustannukset ovat 76 096 000 euroa. Vuodelle 2021 on kirjautunut hankekustannuksia yhteensä 3 754 000 euroa.      

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi seurantaryhmän loppuraportin ja toteaa seurantaryhmän toiminnan päättyneeksi.  

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.