Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 8.7.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Ote kaupunginhallituksen päätöksestä 8.3.2021 § 92 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset; Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta 25.2.2021, kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.
  • Markkinaoikeuden päätös 26.3.2021; Eritysalojen hankinta-asia; väliaikainen päätös/Voimalaite Service Oy:n valitus vesiliikelaitoksen johtokunnan päätös 25.2.2021 § 12.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.