Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 8.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Ote kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä 16.6.2020 § 83 Kaupunkiympäristölautakunnan edustaja vesiliikelaitoksen johtokunnassa 2019-2021, Jaakko Väänänen eronpyyntö. Uudeksi lautakunnan edustajaksi nimetty loppukaudeksi yksimielisesti Marja Kauppi.
  • Ote kaupunginhallituksen päätöksestä 22.6.2020 § 220 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset; Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta 4.6.2020. Kaupunginjohtaja on käyttänyt otto-oikeutta johtokunnan päätökseen § 24.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.