Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Mikkelin Vesiliikelaitoksen talouden seuranta 7/2020

MliDno-2020-1748

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Esitellään Vesilaitoksen talouden toteuma ja ennuste heinäkuu 2020 tilanteessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi talouden seurannan 7/2020.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.