Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Vesilaitoksen johtajan päätökset edellisen kokouksen jälkeen:

Vesilaitoksen johtaja
Hankintapäätökset:
§ 3 Tuukkalan paineenkorotusasema, hankintapäätös, 04.04.2022
§ 4 Koiralahden vedenottamon kaivonpaikkatutkimus, 07.04.2022
Maksuhuojennukset:
§ 2 Jätevesimaksusta vapauttaminen, 08.04.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Perttu Noponen, perttu.noponen@gmail.com

Koska vesilaitoksen johtajan päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.