Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Vesilaitoksen johtajan katsaus

Kuvaus

Kokouksessa annetaan selonteko ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Käytiin läpi riskien hallintaa ja niihin varautumista. Varautumisen kustannuksiksi arvioitiin  n. 200.000 euron tarvetta. Johtokunta suhtautui myönteisesti asian eteenpäin viemiseksi.

Katsaus merkittiin tiedoksi.

 

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.