Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Nina Jussi-Pekka ja Markku Himanen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 29.4.2022 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.