Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.