Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Mikkelin Vesiliikelaitoksen talouden seuranta 3/2022

MliDno-2022-1640

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Esitellään Vesilaitoksen talouden toteuma ja ennuste maaliskuu 2022 tilanteessa. Vesilaitoksen tuotoista 94 % muodostuu vesi- ja jätevesimaksutuotoista. Vedenmyynnin ja jäteveden laskutuksen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti talousarvion mukaisena. Vesilaitos uusi vesimaksujaan ja palvelujen hinnoitteluaan 1.1.2022 alkaen. Vesimaksua, jätevesimaksua ja palvelumaksuja korotettiin 3 %. Vesilaitoksen tulojen arvioidaan kertyvän suunnitellusti talousarvion mukaisena.

Ostopalveluissa sekä materiaaleissa ja tarvikkeissa on lievää kasvupainetta. Puhdistamolietteen määrän lisääntymien sekä lietteen vastaanottomaksun korotus vuoden alussa nostavat lietekustannusta arvioidusta. Metsä-Sairilan puhdistamon pääurakan loppuselvittelyyn liittyvät asianajokulut kohdentuvat pääosin tarkastelujaksolle.  Yleisessä taloustilanteessa olevat epävarmuustekijät mm. inflaation kiihtyminen sekä tarvikkeiden saatavuudessa olevat häiriöt vaikeuttavat ennustettavuutta sekä materiaali- ja tarvikekulujen nousupainetta loppuvuoden osalle. Toisaalta huoltovarmuus edellyttää Vesilaitosta jatkamaan varautumista mm. kyberturvallisuuden parantamisessa ja kriittisten varaosien saatavuuden varmistamisessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talouden seurannan liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin talouden seurantaan.

 

Päätös

Vesilaitoksen johtokunta kiinnittää huomiota siihen, että Vesilaitoksen talouden toteuma ylittää talousarvion ja edellyttää seuraavassa johtokunnan kokouksessa esitettävän toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. 

Talouden seuranta hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Tilintarkastaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.