Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamohankkeen tilannekatsaus 12/2020

MliDno-2020-861

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Esitellään Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon rakennushanke joulukuu 2020 tilanteessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi puhdistamohankkeen tilannekatsauksen 12/2020.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.