Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Käyttösuunnitelma 2021, Vesiliikelaitoksen johtokunta

MliDno-2021-250

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakuntien, johtokuntien ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat 31.1.2021 mennessä. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa mm. viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen.

Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2020 hyväksynyt kaupungin talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2021-2024 ja johtokunta on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 kokouksessaan 17.12.2020.

Hallintokuntien tulee laatia raportit toiminnastaan ja taloudestaan kolmesti vuodessa. Mikkelin kaupungin Talouspalvelut –yksikkö on valmistellut Vesilaitoksen käyttösuunnitelman ja kirjausohjeet vuodelle 2021 (LIITE). Käyttösuunnitelma sisältää

  • kustannuspaikkahierarkian
  • vesilaitoksen organisaation
  • ohjelmakortit, joihin on kirjattu talousarvion 2021 konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet
  • käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet
  • tositteiden asiatarkastaja, hyväksyjät ja heille varahenkilöt
  • investointiesityksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2021.  

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Meidän IT ja talous, Tilintarkastaja, Vesilaitos

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.