Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Ote terveystarkastajan päätöksestä 31.12.2020 § 11 Päätös terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä/Mikkelin Vesilaitos.
  • Markkinaoikeuden päätös 31.12.2020 koskien valitusta Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon varavoimakoneen hankinnasta; vesiliikelaitoksen johtokunnan hankintapäätös on kumottu.
  • Ote kaupunginhallituksen päätöksestä 11.1.2021 § 4 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset; Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta 17.12.2020, kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.