Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Vesilaitoksen johtajan ja verkostopäällikön päätökset edellisen kokouksen jälkeen:

Verkostopäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 1 Vesimittareiden ja mittaritarvikkeiden hankinta kaudelle 2023, 06.03.2023

Vesilaitoksen johtaja
§ 4 Ketunniemen vesihuollon rakentaminen, 23.02.2023
§ 5 Mikkelin Vesiliikelaitoksen vesihuoltoverkostojen maanrakennustyöt ja varallaolo 2023-2025, 03.03.2023
Maksuhuojennukset:
§ 3 Jätevesimaksusta vapauttaminen, 05.04.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Perttu Noponen, perttu.noponen@gmail.com

Koska vesilaitoksen johtajan ja verkostopäällikön päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.