Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Paavo Puhakka ja Anne Puntanen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 2.5.2023 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Puhakka ja Mikko Pöyry. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.