Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Muut asiat

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että muita asioita ei ilmoitettu käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.