Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Mikkelin Vesiliikelaitoksen talouden seuranta 3/2023

MliDno-2023-901

Valmistelija

  • Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion 2023 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 3/2023 seurannan yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talouden seurannan 3/2023 liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Pirjo Siiskonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Tilintarkastaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.