Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Jätevedenpuhdistuslaitoksen urakan purkuun liittyvä sovintosopimus

MliDno-2017-2392

Kuvaus

Jouni Riihelä esittelee Kaupunginhallituksen päätöksen 17.4.2023 koskien Metsäsairilan jätevedenpuhdistamon sovintosopimusta sekä jatkotoimenpiteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkittiin, että asianajaja Jarkko Otva ja hallintojohtaja Ari Liikanen selostivat asiaa kokouksessa.

Merkittiin, että Pirjo Siiskonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana ja Jarkko Otva, Ari Liikanen ja Jouko Kervinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.