Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginvaltuusto 20.2.2023 § 27 Eron myöntäminen Ali Tiimoselle Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen. Uudeksi varajäseneksi on valittu luutnantti evp Pertti Anttonen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus 13.3.2023 § 85 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu vesiliikelaitoksen johtokunnan kokousten 2.2.2023 ja 20.2.2023 pöytäkirjat. Koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta johtokunnan tekemiin päätöksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.