Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Vesilaitoksen johtajan katsaus

Kuvaus

Kokouksessa annetaan selonteko ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi vesilaitoksen johtajan selonteko ajankohtaisista asioista.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.