Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Muut asiat

Päätös

Jouko Kervinen kertoi valinnastaan kaupunginhallituksen jäseneksi ja että hän tämän seurauksena pyytää eroa kaupunkikehityslautakunnasta. Mikäli ero myönnetään, hän ei enää ole lautakunnan edustajana vesiliikelaitoksen johtokunnassakaan.

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.