Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Vesiliikelaitoksen johtokunnan toiminta

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Kokouksessa käydään läpi päätösten valmistelua, esittelyä, johtokunnassa toimimista sekä kokousasioiden käsittelyä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.