Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Erja Haukijärvi ja Markku Himanen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti  pe 24.9.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erja Haukijärvi ja Mikko Pöyry. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.