Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Mikkelin kaupungin hallintosääntö ja Vesiliikelaitoksen toimintasääntö

MliDno-2017-1855

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Esitellään Mikkelin kaupungin hallintosäännöstä Vesiliikelaitoksen johtokuntaa koskevat kohdat sekä Vesiliikelaitoksen toimintasääntö.

Hallintosääntö ja toimintasääntö liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.