Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Johtokunnan vierailu Metsä-Sairilaan

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunta, Kaupunkiympäristölautakunta ja Kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaosto tekee tutustumiskäynnin Metsä-Sairilaan keskiviikkona 3.11.2021. Vierailukohteina ovat Metsäsairila Oy, Biosairila Oy sekä Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamo.

Tilaisuuteen järjestetään yhteiskuljetus. Lähtö on Maaherrankadulta torin varrelta klo 13.00 ja paluu samaan paikkaan klo 17.00.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.