Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 20.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Vesilaitoksen johtajan ja verkostopäällikön päätökset edellisen kokouksen jälkeen:

Verkostopäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 1 Riuttalantien vh-linjan putkimateriaalin hankinta, 07.02.2020

Vesilaitoksen johtaja
§ 1 Mikkelin Vesiliikelaitoksen kemikaalihankinnat vuodelle 2020, 16.01.2020
§ 2 Pursialan vesilaitoksen paineilmakompressori, 21.01.2020
§ 3 Metsurinraitin jätevesipumppaamo, 27.01.2020
§ 4 Hankintapäätös , Vesilaitoksen UV-laitteiden huolto, 13.02.2020
§ 5 Jätevesipumppaamot Brahentie, Pursiala ja Rauhaniemi; SA- keskukset, 14.02.2020
§ 6 Metsurinraitin jätevesipumppaamo; SA- keskukset, 14.02.2020
§ 19 Anttolan-, Haukivuoren-, Ristiinan-, ja Suomenniemen jätevedenpuhdistamoiden ylijäämälietteiden kuljetuspalvelut, 20.12.2019
Talouspäätökset:
§ 1 Vesilaitoksen perimät palvelumaksut 1.1.2020, 12.12.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, korhosen.tapani@gmail.com

Koska vesilaitoksen johtajan ja verkostopäällikön päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon.

Päätös

Hyväksyttiin.