Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokousaikataulu syyskaudelle 2022

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokouksista on laadittu seuraava ehdotus syyskaudelle 2022.

To 1.9.2022

To 20.10.2022

To 17.11.2022

To 15.12.2022

Kokousten aikataulu on yhteensovitettu kaupunkikehityslautakunnan kokousaikataulun ja talouden seurannan aikataulujen mukaan.

Kokoukset ovat torstaisin ja alkavat kello 15.30.

Kokouspaikka on valtuustosali tai kaupunginhallituksen kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa. Koska pandemiatilanne aiheuttaa edelleen riskejä, kokoukset järjestetään hybridikokouksina. Kokoukseen läsnä tulevia pyydetään ilmoittamaan tulostaan etukäteen, jotta tarvittavat välineet ja tilat saadaan järjestettyä. Sairaana tai altistuneena voi kokouksiin osallistua vain etäyhteydellä.

Johtokunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta tai siitä, että jäsen tulee kokoukseen myöhässä, on hyvä ilmoittaa myös kokouksen sihteerille.

Kokouksiin kutsutaan myös nimetyt kaupunginhallituksen ja kaupunkikehityslautakunnan edustajat.

Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoina kuultavaksi kutsuttava vesilaitoshenkilöstö.

Mikäli jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi kokouksen lopussa kohdassa muut asiat, tulee tästä ilmoittaa joko etukäteen kokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille tai viimeistään kokouksen alussa.

Mahdollisista esittelijän päätösehdotuksesta poikkeavista päätösesityksistä on toivottavaa ilmoittaa etukäteen kokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille, jolloin asian käsittely ja kirjaaminen hoituvat sujuvammin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy edellä olevan kokousaikataulun ja kokousohjeet syyskaudelle 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.