Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Muut asiat

Päätös

Anne Puntanen esitti, että johtokunta järjestäisi erillisen kokouksen, jossa kaupunkikehitysjohtajan kautta saadaan selviytys suunnitelmista vesiliikelaitoksen yhtiöittämiseksi. Tämä tulisi tapahtua mahdollisimman pian.
Johtokunta hyväksyi Puntasen esityksen yksimielisesti.

Merkitään, että Pirjo Siiskonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.