Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Mikkelin Vesiliikelaitoksen talouden seuranta 7/2022

MliDno-2022-1640

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
  • Reijo Turkki, vesihuoltopäällikkö, reijo.turkki@mikkeli.fi
  • Mari Komulainen, controller, mari.komulainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion 2022 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 7/2022 seurannan yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talouden seurannan 7/2022 liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.

Päätös

Keskustelun aikana Perttu Noponen esitti, että päätösesitys muutetaan seuraavan muotoon: Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talouden seurannan 7/2022 liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan. Johtokunta kiinnittää huomiota toimintakulujen voimakkaaseen kasvuun, jonka seurauksena asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin ei ole mahdollista päästä. Johtokunta näkee tarpeellisena, että tilanteen korjaamiseksi esiteltyjä toimenpiteitä toteutetaan ja niitä kartoitetaan lisää.

Johtokunta hyväksyi Perttu Noposen päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Tilintarkastaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.