Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 19.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen 1.1.2021 alkaen

MliDno-2020-2252

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2009 alussa vesilaitos perustettiin kuntalain muutoksen edellyttämällä tavalla kunnalliseksi liikelaitokseksi. Liikelaitoksen taloudellisena tavoitteena on vesihuoltolain mukaisesti kattaa kaikki kulunsa - käyttömenot, investoinnit ja lainanhoitokulut sekä suorittaa korvaus peruspääomasta - omilla tuloillaan. Näin on myös käytännössä tapahtunut.

Vuoden 2020 alusta voimassa ollut arvonlisäverollinen vesimaksu on 2,29 €/m3 ja jätevesimaksu 3,27 €/m3. Vesilaitoksen vuodelle 2021 laatima talousarvioesitys sisältää käyttömaksujen korotuksen niin, että uusi arvonlisäveroton (alv 0 %) vesimaksu on 1,90 €/m3 (korotus 3,0 %) ja uusi arvonlisäveroton jätevesimaksu on 2,64 €/m3 (ei muutosta).

Perusmaksuihin on talousarvioesityksessä sisällytetty 3,0 % korotus. Uudet arvonlisäverottomat (alv 0 %) perusmaksut ovat seuraavat:                                       

20 mm:n mittari ja omakotitalot 6,81 e/kk

25 mm:n mittari 7,95 €/kk

30 mm:n mittari 10,41 €/kk

40 mm:n mittari 13,59 €/kk

50 mm:n mittari 14,76 €/kk

80 mm:n mittari 34,02 €/kk

100 mm:n mittari 51,06 €/kk.

Hintojen korotuksella saavutetaan talousarvioraamin mukainen vuositulos.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää muuttaa vesi- ja jätevesimaksujaan seuraavasti: vesimaksu 2,36 €/m3 (sis. alv 24 %) ja jätevesimaksu 3,27 €/m3 (sis. alv 24 %) alkaen 1.1.2021. Perusmaksuja korotetaan 3 % alkaen 1.1.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Tilintarkastaja, Talouspalvelut, Vesilaitos, Asiakkaat

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.