Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 19.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Mikkelin Vesilaitoksen konsernilaina 2020 (lisäpykälä)

MliDno-2018-2307

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Aikaisempi käsittely:

Vesiliikelaitoksen johtokunta, § 53, 15.10.2020

Kaupunginhallitus, § 325, 26.10.2020

Kaupunginhallitus on 26.10.2020 § 325 antanut Mikkelin Vesiliikelaitokselle konsernilainatarjouksen. Kyseessä on kaupunkiorganisaation sisäinen laina, jolloin lainavakuutta ei ole vaadittu. Lainamäärä on 7 000 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää nostaa kaupungilta lainaa seuraavilla, kaupungin tarjoamilla ehdoilla:

  • lainamäärä 7 000 000 euroa
  • Laina- aika: 10 vuotta
  • Lainan korko: 1, 1 % kiinteä korko p.a.
  • Koronmaksukausi: 6 kk
  • Takaisinmaksu: Yhtenä eränä laina- ajan päätyttyä.

 

Vesiliikelaitoksen johtokunta oikeuttaa Vesilaitoksen valmistelemaan mahdolliset konsernilainaan liittyvät sopimukset talouspalvelujen kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.