Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 19.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Ote kaupunginhallituksen päätöksestä 26.10.2020 § 318 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset; Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta 23.9.2020 ja 15.10.2020, kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.